De Nieuwe Muziekschool biedt iedereen graag de mogelijkheid om muziek te maken. Ook mensen met een lichamelijke beperking zijn welkom. We denken hierbij bijv. aan mensen die spastisch zijn, mensen met de ziekte van Duchenne, carapatienten (de longfunctie kan verbeterd worden door het bespelen van een blaasinstrument) enz.

Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen lessen volgen bij De Nieuwe Muziekschool. We gaan uit van ieders mogelijkheden en kunnen lessen op maat ontwikkelen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Marja Schoneveld (contactinformatie)