Leerlingen vanaf groep 4 gaan samen muziek maken, luisteren, zingen, bewegen en noten leren. De kinderen krijgen ook huiswerkopdrachten. Dit is de basis voor hun verdere muzikale ontwikkeling. De leerlingen hebben hiervoor een klokkenspel nodig, dat via de muziekschool gehuurd kan worden. Vanaf februari geven leerlingen, die al een instrument bespelen, demonstraties bij de AMV-lessen. Op die manier leren de kinderen allerlei instrumenten kennen. Op het eind van het schooljaar zijn er 10 minutengesprekken. In deze gesprekken worden de ontwikkelingen besproken en de mogelijkheden voor een vervolg.
De cursus start bij minimaal 7 deelnemers per groep.

Proeflessen: donderdag 14 en 21 september 2017
Lesduur: jaarcursus, 45 minuten per les
Lesdag: donderdag van 17.00 uur tot 17.45 uur
Docent: Yvonne Verschuren (yvonneverschuren@kabelfoon.nl 0487-541906
Lesgeld schooljaar 2017/2018: € 260,- incl. lesmateriaal en
gebruik klokkenspel. (Mogelijk heeft u recht op subsidie van de gemeente. De daadwerkelijke kosten kunnen dan aanzienlijk lager zijn. MEER INFORMATIE)

Meer informatie over: