Leerlingen vanaf groep 3/4 gaan samen muziek maken, luisteren, zingen, bewegen en noten leren. De kinderen krijgen ook huiswerkopdrachten. Dit is de basis voor hun verdere muzikale ontwikkeling. De leerlingen hebben hiervoor een instrument (Melodica) nodig, dat via de muziekschool gehuurd kan worden. Vanaf februari geven leerlingen, die al een instrument bespelen, demonstraties bij de AMV-lessen. Op die manier leren de kinderen allerlei instrumenten kennen. Op het eind van het schooljaar zijn er 10 minutengesprekken. In deze gesprekken worden de ontwikkelingen besproken en de mogelijkheden voor een vervolg.
De cursus start bij minimaal 7 deelnemers per groep.
Kinderen uit groep 3 kunnen ook kiezen voor Muziek & Beweging. In overleg met de ouders wordt bekeken welke lesvorm wenselijk / geschikt is.

Start: maandag 12 september 2022. De eerste les is een proefles.
Lesduur: jaarcursus, 45 minuten per les
Lesdag: maandag van 14:45 tot 15:30 uur en 15.30 tot 16.15 uur
Docent: Yvonne Verschuren (contactinformatie)

De actuele tarieven vindt u op deze pagina, inschrijven voor deze cursus kan via ons online inschrijfformulier.

Mogelijk heeft u recht op subsidie van de gemeente. De daadwerkelijke kosten kunnen dan aanzienlijk lager zijn. Klik hier voor meer informatie

Meer informatie over: