Leerlingen vanaf groep 3 gaan samen muziek maken, luisteren, zingen, bewegen en noten leren. De kinderen krijgen ook huiswerkopdrachten. Dit is de basis voor hun verdere muzikale ontwikkeling. De leerlingen hebben hiervoor een instrument (Melodica) nodig, dat via de muziekschool gehuurd kan worden. Vanaf februari geven leerlingen, die al een instrument bespelen, demonstraties bij de AMV-lessen. Op die manier leren de kinderen allerlei instrumenten kennen. Op het eind van het schooljaar zijn er 10 minutengesprekken. In deze gesprekken worden de ontwikkelingen besproken en de mogelijkheden voor een vervolg.
De cursus start bij minimaal 7 deelnemers per groep.

Start: maandag 2 september 2019. De eerste les is een proefles.
Lesduur: jaarcursus, 45 minuten per les
Lesdag: maandag van 17.15 uur tot 18.00 uur
Docent: Yvonne Verschuren (contactinformatie)
Lesgeld schooljaar 2019-2020: € 268,- incl. lesmateriaal en gebruik instrument. (Mogelijk heeft u recht op subsidie van de gemeente. De daadwerkelijke kosten kunnen dan aanzienlijk lager zijn. MEER INFORMATIE)

Meer informatie over: