Update 14 januari 2022
Op de persconferentie van vanavond is meegedeeld dat vanaf morgen (15 januari) alle muziekscholen weer open mogen. Alle lessen zijn vanaf aanstaande maandag dus weer gewoon in de Kubus, volgens het normale rooster.

Hierbij geldt nog wel een aantal voorwaarden:

  • Er mogen nog geen ouders mee naar binnen;
  • Leerlingen van 18 jaar en  ouder moeten een geldig corona-toegangsbewijs (QR-code) kunnen tonen;
  • Leerlingen van 13 jaar en ouder houden anderhalve meter afstand
  • Leerlingen van 13 jaar en ouder dragen een mondkapje, zowel bij verplaatsen door de Kubus als (wanneer mogelijk) tijdens de lessen.

De volledige lijst met voorwaarden is na te lezen op de site van de rijksoverheid.

Update 19 december 2021
Helaas moeten we door de aangescherpte maatregelen vanuit de regering onze lessen in de Kubus voorlopig even helemal stop zetten. U ontvangt zo snel mogelijk bericht van uw docent hoe de lessen er de komende weken uit gaan zien. Zoals het er nu uitziet duurt dit tot en met 14 januari 2022; mocht er iets veranderen in de tussentijd dan hoort u dit uiteraard zo snel mogelijk van ons!

Update 28 november 2021

De door de overheid aangekondigde extra maatregelen die op 28 november ingaan raken helaas ook onze muzieklessen. Na 17:00 uur mogen we geen muzieklessen meer verzorgen in De Kubus. Heeft u of uw kind ná 17.00 uur les? Dan neemt de docent zo snel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Hier bij kunt u denken aan online les of les op een ander tijdstip overdag, als het rooster dit toelaat. Ook is het mogelijk om ook vóór 17.00 uur online les te gaan volgen.

De maatregelen die we 10 november hebben meegedeeld blijven onverminderd van kracht bij bezoek aan De Kubus:

  • Leerlingen vanaf 18 jaar moeten een geldige QR code kunnen laten zien;
  • Leerlingen vanaf groep 6 basisschool (was 18 jaar en ouder) zijn verplicht om in de gangen van De Kubus voor en na de les een mondkapje te dragen;
  • Ouders zijn helaas nog steeds niet toegestaan in De Kubus.

 

Update 10 november 2021
Vorige week dinsdag heeft de overheid extra maatregelen aangekondigd om de groei van het aantal besmettingen te beheersen. Deze maatregelen raken de culturele sector en daarom ons als muziekschool dus ook. Gelukkkg kunnen de lessen op de Kubus nog wel gewoon doorgaan, maar wel met een tal nieuwe regels, die per vandaag van kracht zijn:

  • Voor bezoek aan De Nieuwe Muziekschool moet de controle op de QR-code plus legitimatie worden gedaan. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Zorg er daarom voor dat je altijd een QR code en geldig legitimatie bewijs bij je hebt.
  • Publiek vanaf 18 jaar (ouder(s)/verzorger(s)) is tijdens de lessen niet meer toegestaan in het lokaal, aangezien wij tijdens de lessen niet kunnen controleren op QR code. Dit gaat allemaal van de lestijd af.
  • In de gangen van de Kubus dienen alle leerlingen van 18 jaar en ouder een mondkapje te dragen. Eenmaal in het lokaal mag het mondkapje uiteraard af. 

Het is de verantwoordelijkheid van elke leerling van 18 jaar en ouder om te zorgen voor een geldige QR-code. Dit kan door middel van een vaccinatie of door het tijdig laten uitvoeren van een test.

Helaas is het voor leerlingen van 18 jaar en ouder zonder QR-code en geldig legitimatiebewijs niet mogelijk om deel te nemen aan de lessen van De Nieuwe Muziekschool in de Kubus.

Update 21 oktober 2021
Vanwege de door de overheid aangekondigde versoepelingen zijn ouders weer als vanouds welkom in de Kubus om kinderen naar de les te brengen of te halen. Er hoeven binnen geen mondkapjes meer te worden gedragen, zijn de toiletten weer normnaal te gebruiken en vervalt de verplichting om de handen te wassen bij binnenkomst. 
Allemaal ontzettend bedankt voor jullie discipline hierin in de afgelopen  maanden!

Update 17 mei 2021
Vanaf woensdag 19 mei 2021 gaan de lessen in de Kubus weer door zoals voor de lockdown!
We hebben ons Corona protocol herzien en waar nodig bijgewerkt aan de nieuwe richtlijnen van het RIVM.  

Update 14 december 2020
Vanaf woensdag 15 december 2020 zullen alle lessen in de Kubus komen te vervallen vanwege de verplichte lockdown. Leerlingen worden zo spoedig mogelijk door hun docent benaderd hoe de lessen online aangeboden zullen gaan worden. Wanneer u aan het eind van de week (vrijdag 18 december) nog geen bericht van uw docent hebt gehad, neemt u dan alstublieft even zelf contact op.

Update 30 november 2020
Vanaf morgen, dinsdag 1 december 2020, is het voor leerlingen van 13 jaar en ouder verplicht om bij het binnengaan van De Kubus een mondkapje te dragen. Wanneer de leerling in  het lokaal eenmaal op zijn/haar plek zit mag het mondkapje weer af. Bij het verlaten van de les geldt hetzelfde: Het mondkapje moet worden opgezet zodra de leerling opstaat als de les afgelopen is. De leerling moet het mondkapje ophouden tot hij/zij weer buiten is.

Update 18 november 2020
Op 17  november heeft de regering via een persconferentie laten weten dat de extra maatregelen van 3 november weer zijn ingetrokken.
Muziekscholen mogen dus weer open voor alle leerlingen van 18 jaar en ouder!
Uiteraard dient hierbij nog wel steeds het Corona-protocol in acht te worden genomen.

Update 5 november 2020
Op 3 november heeft de regering extra maatregelen aangekondigd tegen het Corona virus. Eén van deze maatregelen betreft het sluiten van muziekscholen voor alle leerlingen van 18 jaar en ouder. Wij zullen daarom tot nader bericht geen lessen in de Kubus verzorgen voor onze volwassen leerlingen.
Als het goed is heeft u inmiddels bercht van uw docent hierover ontvangen. Is dat niet het geval, neemt u dan alstublieft zelf even contact op met uw docent.

Algemeen

Ondanks de Corona pandemie willen we proberen de muzieklessen zo normaal mogelijk door te laten gaan. Sinds het eind van vorig schooljaar zijn de lessen weer in de Kubus. Dit met in achtneming van het Corona-protocol.

Er zijn gevallen waarin de lessen in de Kubus niet door kunnen gaan. Bijvoorbeeld in het geval van een verplichte quarantaine van een docent. Als de betreffende docent langer dan een week afwezig is, zal de les online worden gegeven. De docent zal u vertellen hoe dit vorm gegeven wordt.

Ook kan het zijn dat lessen helemaal niet meer fysiek mogelijk zijn door strengere maatregelen of een nieuwe lockdown. Dan zullen de lessen online doorgaan.
Er is ook een mogelijkheid om alléén online lessen te volgen. Neem contact op met de betreffende docent als u daar belangstelling voor heeft.

De meest recente informatie over het Coronavirus staat op de sites van het RIVM en van de Rijksoverheid.