Update 21 oktober 2021
Vanwege de door de overheid aangekondigde versoepelingen zijn ouders weer als vanouds welkom in de Kubus om kinderen naar de les te brengen of te halen. Er hoeven binnen geen mondkapjes meer te worden gedragen, zijn de toiletten weer normnaal te gebruiken en vervalt de verplichting om de handen te wassen bij binnenkomst. 
Allemaal ontzettend bedankt voor jullie discipline hierin in de afgelopen  maanden!

Update 17 mei 2021
Vanaf woensdag 19 mei 2021 gaan de lessen in de Kubus weer door zoals voor de lockdown!
We hebben ons Corona protocol herzien en waar nodig bijgewerkt aan de nieuwe richtlijnen van het RIVM.  

Update 14 december 2020
Vanaf woensdag 15 december 2020 zullen alle lessen in de Kubus komen te vervallen vanwege de verplichte lockdown. Leerlingen worden zo spoedig mogelijk door hun docent benaderd hoe de lessen online aangeboden zullen gaan worden. Wanneer u aan het eind van de week (vrijdag 18 december) nog geen bericht van uw docent hebt gehad, neemt u dan alstublieft even zelf contact op.

Update 30 november 2020
Vanaf morgen, dinsdag 1 december 2020, is het voor leerlingen van 13 jaar en ouder verplicht om bij het binnengaan van De Kubus een mondkapje te dragen. Wanneer de leerling in  het lokaal eenmaal op zijn/haar plek zit mag het mondkapje weer af. Bij het verlaten van de les geldt hetzelfde: Het mondkapje moet worden opgezet zodra de leerling opstaat als de les afgelopen is. De leerling moet het mondkapje ophouden tot hij/zij weer buiten is.

Update 18 november 2020
Op 17  november heeft de regering via een persconferentie laten weten dat de extra maatregelen van 3 november weer zijn ingetrokken.
Muziekscholen mogen dus weer open voor alle leerlingen van 18 jaar en ouder!
Uiteraard dient hierbij nog wel steeds het Corona-protocol in acht te worden genomen.

Update 5 november 2020
Op 3 november heeft de regering extra maatregelen aangekondigd tegen het Corona virus. Eén van deze maatregelen betreft het sluiten van muziekscholen voor alle leerlingen van 18 jaar en ouder. Wij zullen daarom tot nader bericht geen lessen in de Kubus verzorgen voor onze volwassen leerlingen.
Als het goed is heeft u inmiddels bercht van uw docent hierover ontvangen. Is dat niet het geval, neemt u dan alstublieft zelf even contact op met uw docent.

Algemeen

Ondanks de Corona pandemie willen we proberen de muzieklessen zo normaal mogelijk door te laten gaan. Sinds het eind van vorig schooljaar zijn de lessen weer in de Kubus. Dit met in achtneming van het Corona-protocol.

Er zijn gevallen waarin de lessen in de Kubus niet door kunnen gaan. Bijvoorbeeld in het geval van een verplichte quarantaine van een docent. Als de betreffende docent langer dan een week afwezig is, zal de les online worden gegeven. De docent zal u vertellen hoe dit vorm gegeven wordt.

Ook kan het zijn dat lessen helemaal niet meer fysiek mogelijk zijn door strengere maatregelen of een nieuwe lockdown. Dan zullen de lessen online doorgaan.
Er is ook een mogelijkheid om alléén online lessen te volgen. Neem contact op met de betreffende docent als u daar belangstelling voor heeft.

De meest recente informatie over het Coronavirus staat op de sites van het RIVM en van de Rijksoverheid.