Ondanks de Corona pandemie willen we proberen de muzieklessen zo normaal mogelijk door te laten gaan. Sinds het eind van vorig schooljaar zijn de lessen weer in de Kubus. Dit met in achtneming van het Corona-protocol.

Er zijn gevallen waarin de lessen in de Kubus niet door kunnen gaan. Bijvoorbeeld in het geval van een verplichte quarantaine van een docent. Als de betreffende docent langer dan een week afwezig is, zal de les online worden gegeven. De docent zal u vertellen hoe dit vorm gegeven wordt.

Ook kan het zijn dat lessen helemaal niet meer fysiek mogelijk zijn door strengere maatregelen of een nieuwe lockdown. Dan zullen de lessen online doorgaan.
Er is ook een mogelijkheid om alléén online lessen te volgen. Neem contact op met de betreffende docent als u daar belangstelling voor heeft.

De meest recente informatie over het Coronavirus staat op de sites van het RIVM en van de Rijksoverheid.