Natuurlijk zijn ook volwassen leerlingen van 21 t/m 70+ welkom om les te nemen bij De Nieuwe Muziekschool. Naast de gewone jaarcursussen bieden we ook ieder schooljaar een aantal kortlopende cursussen aan. Nieuwe cursussen worden via deze website, Facebook en diverse kranten aangekondigd.