Een leerling die voor groepsles kiest krijgt 1x per week instrumentale les in een kleine groep op het gekozen instrument, indien ook andere leerlingen van gelijke leeftijd en niveau voor deze lesvorm gekozen hebben.

Lesduur
: gemiddeld 15 minuten per week per leerling,
bijvoorbeeld bij 3 leerlingen 45 minuten per week.
Docent: Voor elk instrument is er een vakdocent
Lesgeld schooljaar 2019-2020: € 503,- *
(Mogelijk heeft u recht op subsidie van de gemeente. De daadwerkelijke kosten kunnen dan aanzienlijk lager zijn. MEER INFORMATIE)

* Let op: deze kosten zijn exclusief het benodigde lesmateriaal. De aanschaf van het lesmateriaal is afhankelijk van de voortgang van de lessen.

Lees meer over: