Persoonlijke gegevens

Lesvorm

Subsidie

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan dat De Nieuwe Muziekschool gegevens verstrekt aan de gemeente Druten voor het aanvragen van subsidie in het kader van de Gemeentelijke Subsidie Verordening.

SEPA – Machtiging

Maatschap Muziekdocenten Druten
p/a Hertenkamp 23, 6631 CB HORSSEN Nederland
ID incassant: NL79MMD302766900000

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan Maatschap Muziekdocenten Druten om het lesgeld van zijn/haar rekening af te schrijven.

Algemene voorwaarden: