De Nieuwe Muziekschool maakt gebruik van docenten die een brede ervaring hebben in het opleiden voor deelname aan een muziekvereniging. Leden hiervan worden opgeleid voor de landelijke KNF-examens. De jeugdleden kunnen via hun vereniging in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente.

Informeer voor meer informatie bij uw gemeente.