Na twee jaar Corona kan Het Gastenhuis, een kleinschalige woonvorm voor mensen die lijden aan dementie in de nieuwe wijk Tichellande, eindelijk weer bezoek van buiten ontvangen. Een mooi moment om te starten met een pilot waar Het Gastenhuis en de Nieuwe Muziekschool al twee jaar naar uitkijken; zelf muziek maken weer mogelijk maken voor de bewoners van Het Gastenhuis. Onder begeleiding van onze muziekdocente Marja Schoneveld en José van de Coolwijk van Het Gastenhuis hebben de bewoners afgelopen weken elke vrijdagmiddag weer langzaam kennis gemaakt met muziek maken. Dit mede dankzij steun van de gemeente, die ons elk jaar subsidie verstrekt om nieuwe activiteiten op te zetten.
Op vrijdag 15 april was de slotmiddag. Zo’n vijftien bewoners verzamelden zich in de benedenruimte van Het Gastenhuis. Ook familieleden van de bewoners waren uitgenodigd en gekomen om te luisteren en mee te doen. Onder begeleiding van accordeon en gitaar hebben de bewoners verschillende liedjes die ze nog van vroeger kenden gezongen. Vaak ook met begeleiding van ritme-instrumenten. Sommige bewoners herinnerden zich hun koorverleden en vonden hun koorstem weer terug. Anderen wiegden heen en weer op de maat van de muziek, en zongen zachtjes kleine stukjes mee. Eén van de bewoners bleek heel vaardig op de mondharmonica en speelde af en toe een solo. Maar allen genoten van het samen zingen en van de muziek.
Een hele feestelijke middag en een geslaagde activiteit, die zeker voor herhaling vatbaar is. Samen met Het Gastenhuis gaan we bekijken of muziekbeleving een vast onderdeel kan gaan uitmaken van het leven van de bewoners van het Gastenhuis.
Muziekbeleving in het Gastenhuis