De Nieuwe Muziekschool wil een cursus algemene muziektheorie aan gaan bieden voor volwassenen. Het gaat daarbij niet om het bespelen van een specifiek instrument maar om de algemene kennis over muziek.

Thomas Calis gaat, in overleg met enkele collega’s, de inhoud van deze cursus vorm geven.
Te denken valt aan onderwerpen als:

  • Hoe zijn toonladders en akkoorden opgebouwd;
  • wat is het verschil tussen mineur en majeur;
  • wat betekent een vier-kwarts of zes-achtste maat;
  • Etc…

Natuurlijk blijft er, naast het lesprogramma, ook voldoende ruimte over om in te gaan op vragen van deelnemers. Het wordt een cursus van 5 lessen op dinsdagavond.
Thomas geeft de 1e les op 4 februari om 20.00 uur.
Houdt voor meer informatie deze pagina in de gaten; inschrijven kan nu natuurlijk al!

Cursus muziektheorie voor volwassenen