Rapporten worden twee maal per jaar uitgereikt, tijdens de laatste les voor de kerstvakantie en in de laatste maand van het cursusjaar. In de rapporten wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderdelen: motivatie, inzet, technische ontwikkeling, theorie.

Leerlingen van Muziek & Beweging en De Muziektrein krijgen in mei een verslag.

De agenda voor de rapporten en examen vindt u in “jaaroverzicht” (staat in het menu onder informatie).

10-minutengesprek:

U kunt bij de docent een voortgangsgesprek aanvragen om over de muzikale ontwikkelingen van uw kind te praten. U kunt daarvoor een telefonische afspraak maken met de desbetreffende docent.

Examen:

Als een leerling het niveau bereikt heeft om een examen te doen, biedt De Nieuwe Muziekschool de mogelijkheid een examen af te leggen. Dit gaat in overleg met ouders/verzorgers en leerling. De eindtermen (het te behalen niveau) zijn verwoord in de geldende leerplannen.

– Alle examens bestaan uit 2 onderdelen: een praktijk- en een theorie-examen.
– In de examens worden o.a de volgende onderdelen getoetst: ritme, techniek en muzikaliteit.

Kosten praktijkexamen: € 30,-

Voorafgaand aan het B, C en D theorie-examen kunnen de leerlingen 4 klassikale theorielessen van 1 uur volgen.
Kosten theorielessen: € 28,- (minimaal vier deelnemers).