Onze docenten: Fleur, Scarlett en Yvonne

De Nieuwe Muziekschool verzorgt muzieklessen op basisscholen in Druten en West Maas en Waal. Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn deze lessen mogelijk doordat de scholen een bijdrage krijgen uit de “Deelregeling impuls muziekonderwijs PO 2015-2020”. Ook gemeente Druten en West Maas en Waal doen hierbij een financiële bijdrage naast de eigen bijdrage van de betreffende school. Middels deze regeling krijgen die scholen 3 jaar lang een impuls bij het geven van muzieklessen.

In schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met Muziek = Klasse. Kinderen uit groep 5 krijgen tweemaal per week muziekles onder schooltijd. De leerlingen kunnen kiezen uit 4 instrumenten waar ze een jaar lang op gaan spelen. Eenmaal per week wordt de klas in vier groepen opgesplitst en krijgt iedere groep instrumentale les van een van de docenten. Ook krijgen de kinderen iedere week een samenspel les. Iedere leerling heeft een eigen instrument zodat er ook thuis geoefend kan worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Verschuren (contactinformatie).