De Nieuwe Muziekschool verzorgt muzieklessen op basisscholen in Druten en West Maas en Waal. Deze lessen zijn mogelijk doordat de scholen een financiële bijdrage krijgen van de gemeentes Druten en West Maas en Waal voor deze muzieklessen.

In schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met Muziek = Klasse. Kinderen uit groep 5 krijgen tweemaal per week muziekles onder schooltijd. De leerlingen kunnen kiezen uit 4 instrumenten waar ze een jaar lang op gaan spelen. Eenmaal per week wordt de klas in vier groepen opgesplitst en krijgt iedere groep instrumentale les van een van de docenten. Ook krijgen de kinderen iedere week een samenspel les. Iedere leerling heeft een eigen instrument zodat er ook thuis geoefend kan worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Verschuren (contactinformatie).

   

Onze docenten: Yvonne, Fleur en Scarlett