Leerlingen die aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerkingen komen voor subsidie van de gemeente Druten of West Maas en Waal afhankelijk van de woonplaats van de leerling. Lees hieronder verder voor meer informatie. De informatie is verdeeld per gemeente. Kijk bij de gemeente waarin de leerling woonachtig is.
Naast subsidie vanuit de gemeente kunt u ook in aanmerking komen voor hulp vanuit Stichting Leergeld 2stromenland. Lees hierover meer onderaan de pagina.

 

Subsidie leerlingen uit gemeente Druten

logo_gemeente_drutenIn schooljaar 2016-2017 kregen de leerlingen € 160,- terug van gemeente Druten. De cultuurnota van gemeente Druten had een looptijd van 2013-2017. Wij verwachten dat het subsidiebeleid voor de komende periode ongewijzigd blijft.  De Nieuwe Muziekschool vraagt die subsidie voor alle leerlingen uit Druten tegelijk aan.

Op basis van de subsidieverordening van de gemeente Druten kunnen de leerlingen van De Nieuwe Muziekschool in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie geldt alleen voor leerlingen die aan de onderstaande drie voorwaarden voldoen:

1. leerlingen, die op 1 januari van het lopende cursusjaar nog geen 18 jaar zijn.
2. leerlingen moeten ingeschreven staan in de gemeente Druten
3. leerlingen volgen een volledige jaarcursus

De subsidie wordt door de muziekschool bij de gemeente aangevraagd.

Hiervoor is het noodzakelijk dat u De Nieuwe Muziekschool toestemming geeft om alle relevante persoonsgegevens in te dienen bij de gemeente Druten. Dit kan middels het inschrijfformulier.

Leerlingen die lid zijn van een muziekvereniging krijgen via hun vereniging subsidie en komen niet in aanmerking voor subsidie via De Nieuwe Muziekschool. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Tot slot wijzen wij u op de mogelijkheid van de gemeente om voor huishoudens met een minimum inkomen in aanmerking te komen voor extra subsidie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van gemeente Druten of op het gemeentehuis.

 

Subsidie leerlingen uit gemeente West Maas en Waal

logo_gemeente_wmewOp basis van de subsidieverordening van de gemeente West Maas en Waal kunnen de leerlingen van De Nieuwe Muziekschool in aanmerking komen voor subsidie. Deze leerlingen moeten zelf de subsidie aanvragen. De volgende voorwaarden gelden:

-De subsidie kan worden aangevraagd door de ouders / verzorgers van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar woonachtig binnen de gemeente West Maas en Waal.

-Maximaal twee cursussen per leerling per jaar worden gesubsidieerd, mits het verschillende instrumenten (inclusief zang) betreft.

-De lessen worden gegeven door een vakbekwame en gekwalificeerde docent.

– Maximum van € 110,- per schooljaar

Wilt u deze subsidie aanvragen, stuur dan een mailtje naar Yvonne Verschuren; zij stuurt u dan het aanvraagformulier toe waar de betreffende docent gegevens e.d. al ingevuld staan voor de betreffende leerling.

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan bepaald de volgorde van binnenkomst de toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond. Deze beslissing wordt genomen door Gemeente West Maas en Waal, niet door De Nieuwe Muziekschool.

 

Stichting leergeld 2stromenland

De lessen en instrumenten worden voordelig aangeboden. Toch zijn de kosten voor muziekles + materiaal + instrument niet voor iedereen betaalbaar. Als uw inkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau, kunt u contact opnemen met Stichting leergeld 2stromenland 06-37171606 info@leergeld2stromenland.nl . Zij kunnen u verwijzen naar andere voorzieningen of bieden u zelf hulp in de vorm van een gift of in natura. Voor meer informatie zie: http://www.leergeld2stromenland.nl Dit is een zelfstandige stichting die niet verbonden is met de gemeente. Hebt u hierover vragen dan kunt u ook contact opnemen met Yvonne Verschuren 0487-541906 yvonneverschuren@kabelfoon.nl