Leerlingen die aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerkingen komen voor subsidie van de gemeente Druten of West Maas en Waal afhankelijk van de woonplaats van de leerling. Lees hieronder verder voor meer informatie. De informatie is verdeeld per gemeente. Kijk bij de gemeente waarin de leerling woonachtig is.
Naast subsidie vanuit de gemeente kunt u ook in aanmerking komen voor hulp vanuit Stichting Leergeld 2stromenland. Informatie hierover staat onderaan de informatie van uw gemeente. 

Gemeente Druten
Gemeente West Maas en Waal

Gemeente Druten

logo_gemeente_druten

 • In schooljaar 2021 – 2022 kregen de leerlingen € 160,- terug van gemeente Druten.
 • De cultuurnota van gemeente Druten had een looptijd van 2013-2017 en is derhalve verlopen. Wij verwachten echter dat het subsidiebeleid voor de komende periode ongewijzigd blijft.
 • De Nieuwe Muziekschool vraagt de subsidie voor alle leerlingen uit Druten tegelijk aan.
 • De Nieuwe Muziekschool heeft geen invloed op het wel of niet toekennen van de subsidie.

Op basis van de subsidieverordening van de gemeente Druten kunnen de leerlingen van De Nieuwe Muziekschool in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie geldt alleen voor leerlingen die aan de onderstaande drie voorwaarden voldoen:

 1. Leerlingen, die op 1 januari van het lopende cursusjaar nog geen 18 jaar zijn.
 2. Leerlingen moeten ingeschreven staan in de gemeente Druten
 3. Leerlingen volgen een volledige jaarcursus

Om de subsidie aan te kunnen vragen is het noodzakelijk dat u De Nieuwe Muziekschool toestemming geeft om alle relevante persoonsgegevens in te dienen bij de gemeente Druten. Dit kunt u op het inschrijfformulier aangeven.

Leerlingen die lid zijn van een muziekvereniging krijgen via hun vereniging subsidie en komen niet in aanmerking voor subsidie via De Nieuwe Muziekschool. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Tot slot wijzen wij u op de mogelijkheid van de gemeente om voor huishoudens met een minimum inkomen in aanmerking te komen voor extra subsidie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van gemeente Druten of op het gemeentehuis.

Extra subsidie via Stichting Leergeld 2Stromenland

Wie kunnen het aanvragen?
Voor kinderen in de gemeente Druten van 4 t/m 17 jaar die opgroeien in een gezin met een inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum. Maar ook als u van weekgeld moet leven.

Hoe werkt het?
U neemt contact op met stichting Leergeld2stromenland. Ga naar de website http://www.leergeld2stromenland.nl/druten/   en vul het contactformulier in.

Daarna neemt een medewerker contact met u op voor het maken van een afspraak voor het maken van een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek bespreekt de medewerker het Kindpakket met u en helpt u met uw aanvraag.

U kunt ook bellen. Dit kan tijdens kantooruren op telefoonnummer 06 37171606.

 

 

Gemeente West Maas en Waal

 • logo_gemeente_wmewOp basis van de subsidieverordening van de gemeente West Maas en Waal kunnen de leerlingen van De Nieuwe Muziekschool in aanmerking komen voor subsidie.
 • Deze leerlingen moeten zelf de subsidie aanvragen bij de gemeente.

De volgende voorwaarden gelden:

 • De subsidie kan worden aangevraagd door de ouders / verzorgers van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar woonachtig binnen de gemeente West Maas en Waal.
 • Maximaal twee cursussen per leerling per jaar worden gesubsidieerd, mits het verschillende instrumenten (inclusief zang) betreft.
 • De lessen worden gegeven door een vakbekwame en gekwalificeerde docent.
 • Maximum van € 118,- per schooljaar

Wilt u deze subsidie aanvragen, stuur dan een mailtje naar Yvonne Verschuren, zij stuurt u dan de benodigde informatie voor het invullen van de aanvraag.

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan bepaalt de volgorde van binnenkomst de toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond. Deze beslissing wordt genomen door Gemeente West Maas en Waal, niet door De Nieuwe Muziekschool.

Extra subsidie via Stichting Leergeld 2Stromenland

De gemeente West Maas en Waal steunt Leergeld met een beperkte subsidie waardoor zij in staat is om enkele gezinnen met een aantoonbaar inkomen tussen de 110% – 120% van het bijstandsniveau te helpen. Mensen met een inkomen tot 110% kunnen zich direct melden bij de gemeente.

Voor meer informatie zie: http://www.leergeld2stromenland.nl/maas-en-waal/