Locatie De Nieuwe Muziekschool is gevestigd in Druten.
De lessen worden gegeven in:

IKC de Kubus
Irenestraat 3
6651 XK Druten

Email
U kunt ons bereiken door een email te sturen naar:
info@denieuwemuziekschool.nl

Telefoon
Voor algemene informatie kunt u ook contact opnemen met Yvonne Verschuren, tel: 0487-541906. Zij is veelal in de ochtenduren bereikbaar. U kunt ook de voicemail inspreken, dan wordt u teruggebeld.

Contact met de docent
Wanneer u opmerkingen hebt over de lessen of lesmethodes, of wanneer er problemen zijn die te maken hebben met de gang van zaken omtrent het lesgeven, verzoeken wij u vriendelijk daarover contact op te nemen met de betreffende docent. Telefoonnummers en emailadressen van de docenten vindt u op deze pagina. Als u met de docent niet tot een oplossing komt, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Het bestuur van de stichting zal uw opmerking/klacht in behandeling nemen. Stuur hiervoor een e-mail met daarin de situatie duidelijk uitgelegd.

Pers
Wordt verzocht alleen contact op te nemen middels e-mail. Deze kan verstuurd worden naar pers@denieuwemuziekschool.nl.