U dient zich altijd in te schrijven middels een inschrijfformulier van De Nieuwe Muziekschool. Dit formulier vindt u hier.

Mocht om wat voor reden dan ook het digitale inschrijfformulier niet werken, neem dan contact op met Yvonne Verschuren via 0487-541906.

Bij leerlingen jonger dan 8 jaar neemt de instrumentale docent eerst een test af om te bekijken of de leerling met het gekozen instrument kan starten en welke lesvorm het meest geschikt is. Leerlingen die een blaasinstrument willen gaan bespelen, moeten vooraf in overleg met de docent bekijken of de leerling groot genoeg is voor het instrument.

Met het ondertekenen van de inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van De Nieuwe Muziekschool. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op www.denieuwemuziekschool.nl/algemene-voorwaarden.

Lesgeld

De lesgelden vermeld op deze website gelden voor het seizoen 2022-2023 en zijn berekend op basis van een schooljaar. Bij plaatsing na aanvang van het cursusjaar wordt het lesgeld evenredig verrekend.

Na inschrijving stuurt de Maatschap Muziekdocenten Druten aan de leerling c.q. de ouders/verzorgers van de leerling een factuur.

Betaling geschiedt door automatische incasso of door het handmatig overmaken van de factuur. Bij betaling met automatische incasso wordt een korting berekend van € 4,- per cursusjaar.

Het lesgeld voor een jaarcursus wordt naar keuze in één of vier termijnen geïncasseerd en wel op de volgende data in het cursusjaar:

15 oktober
1 december
1 februari
1 april

De 10-lessenkaart en de workshops moeten altijd ineens voldaan worden. Voor deze cursussen dient het lesgeld voor aanvang van de lessen voldaan te zijn.

Klik hier voor het inschrijfformulier.